วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

THUNDER M3 tactical waist pack Molle accessory bag multifunctional military messenger bag 1000D nylon YKK zipper


ThaiDropShip

ราคาต้นทุน 1,350 บาท

ค่าจัดส่งทั่วโลก 100 บาท

ราคาขายที่แนะนำ 1,500-1,800 บาท ($46.99)

อยากเอาไปขายราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะ

  • fabric : 1000*1000D asserted nylon , 2 times PU waterproof processing . wear-resistant , lightweight .
  • lining : 420d high strength friction nylon .
  • Buckle: UTX-DURAFLFX buckle
  • zipper : adopt YKK zipper for the lord , precision unhindered , and occlusal zone plate dense , durableness .
  • ribbon : hv than nylon webbing , wear-resistant , high tensile , not easy faulting . part of the suspenders with full nylon car seat belt .
  • risers : asserted nylon strings , quieten zipper use , burlily , elegant , rich-looking .
  • wire : four strand wire nylon , burlily wear-resistant , don't hydrolysis
  • a very practical small bag , can sourcemeter instrument shoulder bag , also can be cannibalising the suspenders when the waist pack , more compartment , rational allocation sanghera 's . items 
  •